Khai trương Heekcaa Saigon – Cửa hàng Phạm Hùng, Quận 8