Điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ thành viên Heekcaa Saigon

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ THÀNH VIÊN HEEKCAA SAIGON

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HAY THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN HEEKCAA SAIGON, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC KẾT HỢP BẰNG VIỆC THAM CHIẾU. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN HEEKCAA SAIGON. Các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này được áp dụng đối với việc bạn truy cập và tham gia vào chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon do Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Heekcaa Sài Gòn thực hiện. Các Điều khoản & Điều kiện sử dụng này không làm thay đổi theo bất cứ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể giao kết với Heekcaa Saigon về các sản phẩm và dịch vụ khác. Bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải tại trang chủ hoặc/và trang Fanpage chính thức của Heekcaa Saigon tại www.heekcaasaigon.vn và https://www.facebook.com/heekcaasaigon, bạn có thể khước từ bất cứ quyền nào mà bạn có thể có để nhận được thông báo cụ thể về những thay đổi hoặc sửa đổi đó. Sự tham gia của bạn vào chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon chính là việc xác nhận sự chấp nhận của bạn về các Điều khoản & Điều kiện sử dụng này và bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào. Do vậy, bạn phải thường xuyên kiểm tra và xem các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng, các chính sách áp dụng và Câu Hỏi Thường Gặp, để có thể hiểu rõ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon. Nếu bạn không đồng ý các Điều khoản & Điều kiện sử dụng này, bạn phải chấm dứt việc tham gia vào chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon. Chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Việc sử dụng cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức được xem là bị cấm. Chương trình này không nhằm tới và cũng không được dự liệu cho việc sử dụng bởi bất cứ người nào dưới 18 tuổi. Xin vui lòng xem kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư tại trang chủ của Heekcaa Saigon để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin về khách hàng (bạn) và cách để cập nhật hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn cũng như cách chúng tôi liên lạc với bạn. Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon là một cách thức thể hiện sự nỗ lực của Heekcaa Saigon trong việc tri ân và cảm ơn khách hàng trung thành ủng hộ hoạt động kinh doanh của Heekcaa Saigon. Các thành viên của Heekcaa Saigon có thể nhận được và tích lũy điểm mà có thể được sử dụng để hưởng các lợi ích của chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon, còn được biết đến như là “Ưu Đãi”, tại các cửa hàng Heekcaa Saigon.

THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN HEEKCAA SAIGON

Bạn có thể tham gia vào chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon và bắt đầu tích lũy điểm bằng cách nhận một Thẻ tích luỹ dấu mang nhãn hiệu Heekcaa Saigon bằng giấy, được cung cấp tại các cửa hàng Heekcaa Saigon. Khi đã có Thẻ tích luỹ, bạn hãy tích đủ dấu và điền theo form mẫu theo hướng dẫn của thu ngân tại cửa hàng để có thể đổi sang Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon bằng nhựa. Trong quá trình đăng ký, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email (được yêu cầu để nhận tất cả Ưu Đãi đủ điều kiện) và địa chỉ liên lạc. Tất cả Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon của bạn có thể được đăng ký để sử dụng trong chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon, nhưng bạn chỉ có thể có một Thẻ được đăng ký vào tài khoản của bạn tại bất cứ thời điểm nào và chỉ có một tài khoản là dành riêng cho cá nhân bạn.

TÍCH LUỸ ĐIỂM

Những ưu đãi bạn sẽ nhận được thông qua chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon được dựa trên số lượng “Điểm” mà bạn tích lũy được. Bạn có thể tích lũy Điểm bằng cách mua hàng tại cửa hàng Heekcaa Saigon và xuất trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon đã được đăng ký của bạn cho nhân viên tại quầy trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Xin lưu ý rằng khoản chi tiêu chỉ được quy đổi thành Điểm và tích lũy vào Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon đã được đăng ký vào thời điểm bạn phải xuất trình Thẻ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. “Điểm” sẽ không được tích lũy vào các Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon đã được đăng ký tại cửa hàng Heekcaa Saigon nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, hoặc việc mua các phiếu quà tặng, voucher, e-voucher hoặc các hình thức thay thế tiền mặt tại Heekcaa Saigon. Số Điểm bạn nhận được sẽ dựa trên giá trị mua hàng của bạn theo tỉ lệ 01 (môt) điểm cho mỗi 10,000đ (mười ngàn đồng Việt Nam) mà bạn chi tiêu có sử dụng Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon đã được đăng ký. Dựa theo quyết định của Heekcaa Saigon, Điểm có thể được nhận và tích lũy ở mức làm tròn đến mười ngàn đồng Việt Nam (10.000đ). Nói chung, Điểm đối với các khoản chi tiêu mua hàng tại các cửa hàng Heekcaa Saigon đáp ứng điều kiện tích lũy sẽ được tự động thêm vào tài khoản của bạn trong vòng khoảng 48h (bốn mươi tám giờ). Tùy từng thời điểm, chúng tôi, hoặc các đơn vị khác dưới sự cho phép của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những khuyến mãi đặc biệt mà trao cho bạn “Điểm Khuyến Mãi”. Điểm Khuyến Mãi, chẳng hạn như “Điểm Thưởng”, sẽ được tặng theo quy định trong đề nghị khuyến mãi áp dụng và phải tuân thủ bất cứ điều khoản bổ sung được quy định trong đề nghị khuyến mãi.

CÁC HẠNG THẺ THÀNH VIÊN HEEKCAA SAIGON

Hiện nay, có 2 hạng mức thẻ với lợi ích khác nhau trong chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon, được xác định theo số Điểm mà bạn tích lũy trong tài khoản của bạn mỗi giai đoạn 12 tháng. Bằng cách mở một tài khoản và đăng ký một Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon, bạn sẽ tự động trở thành thành viên của Heekcaa Saigon ở hạng Thẻ Thành viên. Nếu bạn tích lũy được ít nhất bốn trăm (1,000) Điểm mới trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày tham gia của bạn, bạn sẽ đủ điều kiện nâng cấp lên hạng Thẻ VIP. Khi bạn đạt được một hạng Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon cụ thể, bạn sẽ nhận được những lợi ích mà có thể áp dụng cho hạng thẻ tại thời điểm đó. Để duy trì tất cả các lợi ích của hạng Thẻ VIP, bạn phải tích lũy được ít 1,000 Điểm mới trong khoảng thời gian mỗi 12 tháng liên tiếp sau ngày bạn được nâng cấp lên hạng Thẻ VIP. Nếu bạn không tích lũy ít nhất 1,000 Điểm mới trong thời gian mỗi 12 tháng, bạn sẽ bị hạ xuống hạng Thẻ Thành viên của chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon và số dư Điểm của bạn sẽ tự động trả lại về giá trị không. Xin lưu ý rằng “Điểm” được tích lũy cho mỗi hạng thẻ của chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon chỉ có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày bạn đạt hạng Thẻ cụ thể. Tuy nhiên, bất cứ Ưu Đãi nào mà bạn đã tích lũy nhưng chưa sử dụng và chưa hết hạn vẫn tiếp tục áp dụng trong tài khoản của bạn và bạn có thể sử dụng Ưu Đãi đó theo các điều kiện được quy định tại đây.

Hạng Thẻ Thành Viên

Bằng cách đăng ký Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon của bạn, bạn tự động được trở thành thành viên hạng “Thẻ Thành viên” của Heekcaa Saigon. Ưu Đãi bao gồm: 1/ Ưu đãi Chiết Khấu Trên Mỗi Giao Dịch: Bạn sẽ được giảm 10% trên mỗi giao dịch tại các cửa hàng Heekcaa Saigon. Bạn phải xuất trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon đã đăng ký của bạn cho nhân viên tại cửa hàng Heekcaa Saigon để hưởng Ưu Đãi của bạn. 2/ Ưu đãi Đồ Uống Miễn Phí: Bạn sẽ nhận được 1 phần đồ uống miễn phí bất kỳ theo sự lựa chọn của bạn, nằm trong giới hạn và tuỳ chọn của Heekcaa Saigon cung cấp cho bạn, cho mỗi 100 Điểm tăng thêm. Bạn phải xuất trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon đã đăng ký của bạn cho nhân viên tại cửa hàng Heekcaa Saigon để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận đồ uống miễn phí của bạn. Bạn sẽ nhận được chỉ 1 phần Ưu Đãi đồ uống miễn phí cho 100 Điểm tăng thêm mà bạn tích lũy. Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Heekcaa Saigon. 3/ Ưu đãi Sinh Nhật: Bạn sẽ nhận được 1 phần đồ uống miễn phí bất kỳ theo sự lựa chọn của bạn trong tháng sinh nhật của bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon đã đăng ký của bạn cho nhân viên tại cửa hàng Heekcaa Saigon để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận đồ uống miễn phí của bạn. Bạn sẽ nhận được chỉ 1 phần Ưu Đãi đồ uống miễn phí cho tháng sinh nhật. Ưu đãi Sinh Nhật chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Heekcaa Saigon.

Hạng Thẻ VIP

Khi bạn tích lũy được 1,000 Điểm trong khoảng thời gian 12 tháng, bạn sẽ được nâng cấp lên hạng “Hạng Thẻ VIP” và Tổng Điểm của bạn được trả về giá trị không (0). Suốt mỗi khoảng thời gian 12 tháng từ ngày bạn được nâng cấp lên hạng Thẻ VIP và/hoặc duy trì hạng. Thẻ VIP, những lợi ích đối với Thẻ VIP bao gồm: 1/ Ưu đãi Chiết Khấu Trên Mỗi Giao Dịch: Bạn sẽ được giảm 20% trên mỗi giao dịch tại các cửa hàng Heekcaa Saigon. Bạn phải xuất trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon đã đăng ký của bạn cho nhân viên tại cửa hàng Heekcaa Saigon để hưởng Ưu Đãi của bạn. 2/ Ưu đãi Đồ Uống Miễn Phí: Bạn sẽ nhận được 1 phần đồ uống miễn phí bất kỳ theo sự lựa chọn của bạn, nằm trong giới hạn và tuỳ chọn của Heekcaa Saigon cung cấp cho bạn, cho mỗi 100 Điểm tăng thêm. Bạn phải xuất trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon đã đăng ký của bạn cho nhân viên tại cửa hàng Heekcaa Saigon để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận đồ uống miễn phí của bạn. Bạn sẽ nhận được chỉ 1 phần Ưu Đãi đồ uống miễn phí cho 100 Điểm tăng thêm mà bạn tích lũy. Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Heekcaa Saigon. 3/ Ưu đãi Sinh Nhật: Bạn sẽ nhận được 1 phần đồ uống miễn phí bất kỳ theo sự lựa chọn của bạn trong tháng sinh nhật của bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon đã đăng ký của bạn cho nhân viên tại cửa hàng Heekcaa Saigon để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận đồ uống miễn phí của bạn. Bạn sẽ nhận được chỉ 1 phần Ưu Đãi đồ uống miễn phí cho tháng sinh nhật. Ưu đãi Sinh Nhật chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Heekcaa Saigon.

QUY ĐỊNH KHÁC

Điểm tích lũy trong chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Heekcaa Saigon có thể giới thiệu các chương trình khuyến mãi liên quan đến chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon. Theo đó, các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này có thể được thay đổi để áp dụng cho các chương trình đó. Chương Trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon được thực hiện trong khoảng thời gian như đã thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được công bố tại các cửa hàng Heekcaa Saigon tại Việt Nam. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Heekcaa Saigon sẽ không chấp nhận hoặc thực hiện bất cứ sự đổi hoặc hoàn trả nào đối với hàng hoá, dịch vụ đã mua tại các cửa hàng Heekcaa Saigon. Trong trường hợp phải hoàn trả, theo quyết định chỉ riêng của Heekcaa Saigon, Heekcaa Saigon bảo lưu quyền trừ số Điểm đã được tích lũy, kể cả Điểm Khuyến Mãi, nếu có, tương ứng với giá trị mua của hàng hóa dịch vụ được hoàn trả mà không cần thông qua sự đồng ý của bạn. Vui lòng đọc và tìm hiểu kỹ thông tin liên quan đến Điểm Thưởng tại thông báo được gửi đến bạn. Điểm, các Ưu Đãi, (các) Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon đã đăng ký của bạn, và tài khoản của bạn trong chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon là dành riêng cho cá nhân bạn và không thể bán, chuyển giao hoặc chuyển nhượng, hoặc chia sẻ với gia đình, bạn bè hoặc những người khác, hoặc sử dụng bởi bạn cho bất cứ mục đích thương mại nào. Bạn chỉ có thể có 1 tài khoản Heekcaa Saigon dành riêng cho cá nhân bạn. Trừ trường hợp bạn đồng ý ký vào biên bản bàn giao & miễn trừ trách nhiệm để chuyển giao quyền sử dụng Điểm, các Ưu Đãi, (các) Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon cho người khác. Heekcaa Saigon bảo lưu quyền “hủy đăng ký” và hủy bỏ tư cách tham gia chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon đối với bất cứ Thẻ hoặc tài khoản chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon mà không hoạt động giao dịch trong 12 tháng liên tiếp mà không cần phải thông báo đến bạn. Thẻ không hoạt động giao dịch được xác định là không có Điểm nào được tích lũy. Trong trường hợp Thẻ hoặc tài khoản chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon của bạn bị hủy đăng ký hoặc bị xem xét là không hoạt động, thì tất cả các Điểm, các Ưu Đãi đã được tích lũy trong tài khoản của bạn không có giá trị. Heekcaa Saigon bảo lưu quyền đình chỉ bất cứ Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon và/hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc sự tham gia của bạn vào chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon nếu theo quyết định chỉ riêng của Heekcaa Saigon mà không cần thông báo đến bạn nếu Heekcaa Saigon xác định rằng bạn đã vi phạm Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này, hoặc bạn có nhiều hơn 1 tài khoản, hoặc việc sử dụng tài khoản của bạn là trái phép, lừa đảo, gian lận hoặc trái pháp luật. Theo quyết định chỉ riêng của Heekcaa Saigon, Heekcaa Saigon có thể đình chỉ, hủy bỏ hoặc kết hợp các tài khoản thể hiện như là bản sao của nhau. Trong trường hợp sự tham gia của bạn vào chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon bị chấm dứt, thì tất cả các Điểm được tích lũy trong tài khoản của bạn không có giá trị. Heekcaa Saigon bảo lưu quyền chấm dứt, ngừng hoặc hủy bỏ chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon bất cứ lúc nào và theo quyết định chỉ riêng của Heekcaa Saigon mà không cần thông báo cho bạn. Tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng hoặc chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon sẽ được giải quyết theo pháp luật được áp dụng tại Việt Nam. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc liên quan đến chương trình Thẻ Thành viên Heekcaa Saigon, xin vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Heekcaa Sài Gòn, bằng cách phản hồi trực tiếp trên website chính thức của Heekcaa Saigon tại http://heekcaasaigon.vn hoặc số điện thoại (+84 28) 2253 2756 hoặc (+84) 908 011 357 trong giờ hành chính từ 8h-17h thứ 2 – thứ 7 (trừ ngày Chủ Nhật và các dịp lễ – Tết).
Chemical industry gives an opportunity to synthesize compounds with different properties for food, medicine, assignment expert https://assignment-helpers.com/ cosmetics uses