Thẻ

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN HEEKCAA SAIGON ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN HEEKCAA SAIGON Hạng thẻ thành viên Khi thực hiện giao dịch tại các cửa hàng thuộc hệ thống Heekcaa Saigon, khách hàng sẽ được nhân viên hướng dẫn tích luỹ dấu...