Category Archives: Thẻ

Điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ thành viên Heekcaa Saigon

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ THÀNH VIÊN HEEKCAA SAIGON VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HAY THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN HEEKCAA SAIGON, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU […]